Werken aan de toekomst van ons cultureel erfgoed

Het HPV

Het bestuur van het Historisch Platform Venray is als volgt samengesteld:

Naam: Functie: E-mailadres:
Leo Janssen Voorzitter voorzitter@historischplatformvenray.nl
Rein Dupont penningmeester penningmeester@historischplatformvenray.nl
André Poels Bestuurslid
Pim van Goch Bestuurslid

De ledenvergadering, waarin per deelnemende organisatie twee personen afgevaardigd kunnen zijn, wordt één keer per kwartaal, doch minimaal twee keer per jaar gehouden.

Onze voornaamste taken zijn:

Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties uitgegroeid van 8 tot 48. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het culturele erfgoed in en rond de gemeente Venray. Na de oprichtingsjaren is het accent vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie aan een breed publiek, jong en oud.

Het HPV heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met digitalisering van erfgoedmateriaal. De vrijwilligers digitaliseren door middel van scannen en fotograferen. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis. De vrijwilligers helpen ook de verschillende verenigingen van het HPV met digitaliseren en ordenen van hun archieven. Tevens ondersteunen ze de leden bij het beheren van de websites binnen RooyNet.