Werken aan de toekomst van ons cultureel erfgoed

Boeken uitgegeven door het hpv

Het uitgeven van boeken over de historie van Venray is een van de taken van het HPV. De serie 'Venrays Verleden' is gestart in 2003 en iedere twee jaar komt er een nieuw deel uit, met telkens ongeveer 200 pagina's. Er zijn inmiddels elf delen verschenen. Met verhalen die het vertellen waard zijn over de geschiedenis van de gemeente. Dat gaat van de prehistorie en wetenswaardigheden uit de kerkhistorie, de drie kastelen, kloosters, molens, belangrijke personen uit voorgaande eeuwen en feiten uit de Tweede Wereldoorlog tot recente gebeurtenissen. En nog veel meer. Alles bij elkaar tot nu toe ruim tweeduizend pagina's nieuw materiaal over de Venrayse geschiedenis.

Venrays Verleden Deel 11

In september 2022 verscheen deel 11 van de serie. Op de omslag is het herrinerindprentje ter gelegenheid van 50 jaar Jerusalem afgebeeld. In dit jaar is het precies zeshonderd jaar geleden, dat drie mannen bijeenkwamen om een goede plek te vinden voor hun vrome dochters. Op kerstavond 1422 legden ze zo in feite de grondslag voor het latere klooster Jerusalem. Er wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan een van de eerste moeder-oversten, Mechtelt van der Graef, die bijna vijftig jaar alle energie stak in de opbouw van de gemeenschap. De recentere tijd komt ook aan de orde met een uitvoerig verhaal over de pensionaires van de ursulinen, die tussen 1838 en 1975 onderwijs verzorgden in Venray. Het doel van de congregatie was het onderwijzen en het vormen/opvoeden van de katholieke meisjes op vele vlakken.

Dit boek bevat nog 15 verhalen van de Peel-Raamstelling tot Zeskamp en Spel Zonder Grenzen wat Venray twee maal totaal op z'n kop zette. Zie deze link voor het volledige inhoudsoverzicht Van deel 11. En hier staan alle inhoudsopgaven van alle delen Venrays Verleden..

 

Boeken verkoop

HPV-boeken zijn te koop bij boekhandel Roojboek in Venray en bij ons online HPV-boekwinkeltje. Stuur voor een online bestelling, een E-mail met uw adresgegevens, de titel(s) van het boek(en) en het gewenste aantal naar HPV-boekwinkeltje . Na ontvangst van uw bestelling, stuurt het HPV-boekwinkeltje u een betaalverzoek. Na ontvangst van uw betaling, bezorgen wij in Venray de bestelling gratis bij u thuis en buiten Venray berekenen wij, als het door de brievenbus kan een bijdrage van € 5,-- in de verzendkosten. Meer dan een boek, dan ziet u de uiteindelijke verzendkosten op het betaalverzoek. Voor hulp of vragen kunt u bellen met ons HPV-boekwinkeltje op 06-39600125. U wordt cultuuthistorisch door een mens te woord gestaan.

Van de serie Venrays Verleden zijn de delen 1, 4 en 9 uitverkocht, de delen 2 t/m 7 zijn verkrijgbaar voor € 10,-- deel 8 en deel 10 voor € 15,-- en deel 11 voor €17,50. 

 

Nog meer HPV boeken

Daarnaast is het boek 'Toen wij den vogel schooten', geschreven door Koos Swinkels en uitgegeven in 2011. In dit zeer fraaie boek beschrijft Koos de historie van de gemeente Venray aan de hand van 37 verenigingen die al voor 1800 bestonden. Vooraf wordt aandacht besteed aan de algemene geschiedenis van de oude dorpen binnen de gemeente. Ruim twintig parochiegilden en broederschappen, vijf ambachtsgilden en drie schutterijen komen aan bod. Van deze organisaties bestaan er nog altijd vijf! Het boek beschrijft daardoor meer dan vijfhonderd jaren belevenissen in deze Noord-Limburgse gemeente. 308 pagina's, Formaat: 33 cm

 

**** aanbieding ****

          Het eerste boek kost € 20--, en het tweede boek € 10,--. Elk volgend boek € 15,--


Godefridus Henschenius, (1601-1681): een geleerde uit Venray in de zeventiende eeuw

Godefridus was een Jezuïtenpater die heeft bijgedragen aan de Acta Sanctorum van Jean Bolland, een groot standaardwerk over de heiligen in de katholieke kerk. In de Acta Sanctorum worden de heiligen op een kritisch-wetenschappelijke wijze beschreven. Het eerste deel van de Acta Sanctorum werd gepubliceerd in 1643 en is de oudste bekende boekenserie ter wereld. Het zeventigste deel is rond de laatste eeuwwisseling verschenen. Henschenius werd voor zijn werk in Venray alom geëerd.

Uitgegeven in 2001 bij gelegenheid van de herdenking dat Godefridus Henschenius 400 jaar geleden in Venray werd geboren. Auteur: A.L. Kroft, jaar: 2001, omvang: 82 pagina's, afmeting: 25cm gebonden

Prijs van het boek is slechts € 5,--


100 jaar Psychiatrie in Venray

Geschiedenis van de psychiatrische instellingen Sint Anna en Sint Servatius

In dit letterlijk gewichtige, mooi afgewerkte en met veel historische foto's gelardeerde geschiedenisboek doen negen auteurs verslag van '100 jaar psychiatrie in Venray'. De redactie van dit boek heeft gekozen voor een verzameling van artikelen, waarbij iedere schrijver een eigen invalshoek koos, vaak bepaald door de relatie die de schrijver met de instituten had. Zo komen onder meer enkele Zusters van Liefde annex oud-verpleegkundigen, een oud-voorzitter van de ondernemingsraad, ouddirecteuren en een docent geschiedenis aan het woord. Dit is geen HPV uitgave.
Walburg Pers, 2005, 480 pagina's, ISBN 90 5730 333 7, € 20,--


Bijdrage leveren aan de serie Venrays Verleden?

Hier vindt u de schrijversinstructie