Home        Boeken        HPV        Leden        RooyNet         Contact
 

 

Werken aan de toekomst
van ons cultureel erfgoed


MEER INFORMATIE OVER HET HPV

 

Het bestuur van het Historisch Platform Venray is als volgt samengesteld:
 

Naam:

Functie

E-mailadres

Wil Weijers

voorzitter

voorzitter@historischplatformvenray.nl

vacant

secretaris

secretariaat@historischplatformvenray.nl

Lei Potten

penningmeester

penningmeester@historischplatformvenray.nl

Ron Alexander bestuurder  

André Poels

bestuurder

 


De ledenvergadering, waarin per deelnemende organisatie twee personen afgevaardigd kunnen zijn, wordt één keer per kwartaal, doch minimaal twee keer per jaar gehouden.
Onze voornaamste taken zijn:

- 

 het initiëren en bevorderen van onderzoek

-

 het verlenen van organisatorische en facilitaire ondersteuning bij archivering en opslag van  collecties

-

 het afstemmen en zo nodig met elkaar in overeenstemming brengen van de activiteiten van onze  leden

-

 het verzorgen van voorlichting en publiciteit

-

 het ondersteunen bij de verwerving van middelen

-

 het stimuleren en coördineren van de verwezenlijking van projecten

-

 het geven van adviezen bij het digitaliseren van de collecties van de leden

-

 het verdelen van gemeentelijke subsidies bestemd voor cultureel erfgoed op basis van  projectmatige activiteiten

-

 het in stand houden van het Digilab


Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties uitgegroeid van 8 tot 48. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het culturele erfgoed in en rond de gemeente Venray. Na de oprichtingsjaren is het accent vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie aan een breed publiek, jong en oud.

Het HPV heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met digitalisering van erfgoedmateriaal. De vrijwilligers digitaliseren door middel van scannen en door middel van fotograferen. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis. De vrijwilligers helpen ook de verschillende verenigingen van het HPV met digitaliseren en ordenen van hun archieven. Tevens ondersteunen ze de leden bij het beheren van de websites binnen RooyNet.

Wilt u de statuten van het HPV lezen? Klik dan hier.

Wilt u het Huishoudelijk Reglement van het HPV lezen? Klik dan hier.

Wilt u lid worden van het HPV? Vul het aanvraagformulier in en e-mail dit naar het secretariaat van het HPV.

Wilt u in aanmerking komen voor een projectsubsidie? Vul het aanvraagformulier in en
e-mail dit naar het secretariaat van het HPV.

Wilt u de regeling financiële ondersteuning van het HPV lezen? Klik dan hier.

Wilt u de toelichting financiële ondersteuning van het HPV lezen? Klik dan hier. 

 

 

HET BEKIJKEN WAARD


Bekijk hier de website van Museum de Peelstreek in Ysselsteyn.


BOEKEN

____________________________

Venrays Verleden deel 3

____________________________

____________________________

Venrays Verleden deel 4

____________________________

 

  © 2011-2021 Historisch Platform Venray                                                                                                                                                              Alle rechten voorbehouden.