Werken aan de toekomst
van ons cultureel erfgoed

 

MEER INFORMATIE OVER HET HPV

 
Het bestuur van onze vrijwilligersorganisatie bestaat uit:
                        Vacant, voorzitter 


  Mevr. T. Raedts, vice-voorzitter
  Mevr. T. Lamers, secretaris  
  Dhr. P. Jacobs, penningmeester
  Mevr. M. Volleberg, coördinator vrijwilligers
 


De ledenvergadering, waarin per deelnemende organisatie twee personen afgevaardigd kunnen zijn, wordt één keer per kwartaal, doch minimaal twee keer per jaar gehouden.
Onze voornaamste taken zijn:

-   het initiëren en bevorderen van onderzoek
-  het verlenen van organisatorische en facilitaire ondersteuning bij archivering en opslag van collecties
-  het afstemmen en zonodig met elkaar in overeenstemming brengen van de activiteiten van onze leden
-  het verzorgen van voorlichting en publiciteit
-  het ondersteunen bij de verwerving van middelen
-  het stimuleren en coördineren van de verwezenlijking van projecten
-  het geven van adviezen bij het digitaliseren van de collecties van de leden
-  het verdelen van gemeentelijke subsidies bestemd voor cultureel erfgoed op basis van projectmatige activiteiten
-  het in stand houden van het Digilab


Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties uitgegroeid van 8 tot 43. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het culturele erfgoed in en rond de gemeente Venray. Na de oprichtingsjaren is het accent vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie aan een breed publiek, jong en oud.

Het HPV heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met digitalisering van erfgoedmateriaal. Digitaliseren door middel van scannen en door middel van fotograferen. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis. De vrijwilligers helpen ook de verschillende verenigingen van het HPV met digitaliseren en ordenen van hun archieven. Tevens ondersteunen ze de leden bij het beheren van de websites binnen RooyNet.


Wilt u lid worden van het HPV? Vul het aanvraagformulier in en e-mail dit naar het secretariaat van het HPV.
Wilt u in aanmerking komen voor een projectsubsidie? Vul het aanvraagformulier in en e-mail dit naar het secretariaat van het HPV. Lees hier eerst het huishoudelijk reglement, de regeling financiële ondersteuning en maak gebruik van de toelichting financiële ondersteuning.