Werken aan de toekomst van ons cultureel erfgoed

Historisch Platform Venray

Het Historisch Platform Venray is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van de streekgeschiedenis, de volkscultuur en de cultuurhistorie binnen de gemeente Venray.

Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties uitgegroeid van 8 tot 47. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het culturele erfgoed in en rond de gemeente Venray. Na de oprichtingsjaren is het accent vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie aan een breed publiek, jong en oud.

Het HPV heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met digitalisering van erfgoed-materiaal. De vrijwilligers digitaliseren foto's, negatieven, dia's, films, documenten, geluidsbanden, grammofoonplaten en fotograferen voorwerpen, gebouwen, glas in lood en leggen het beeld van de gemeente Venray vast. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis. De vrijwilligers helpen ook de verschillende verenigingen van het HPV met digitaliseren en ordenen van hun archieven.

Heeft u Venrays cultureel erfgoed, dan digitaliseren wij dat graag voor u, waarna u dat op RooyNet kunt plaatsen. Voor informatie kunt u contact opnemen met: digilab@historischplatformvenray.nl

Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat via het volgende e-mailadres: secretariaat@historischplatformvenray.nl